ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Καθεμία γλώσσα είναι μοναδική και ο μόνος τρόπος για να την κατακτήσει κανείς στο μέγιστο δυνατό βαθμό, είναι να σκέφτεται και να εκφράζεται μέσω αυτής από μικρή ηλικία είτε επί πολλά συνεχόμενα χρόνια.

Η μετάφραση  μιας γλώσσας σε μία άλλη πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όχι μόνο το ύφος του συγγραφέα, αλλά και το πνεύμα του υπό στόχευση αναγνωστικού κοινού. Γι' αυτό, ο μεταφραστής εκτός από native speaker (όπως συνηθίζουμε να λέμε), χρειάζεται να έχει και συγγραφική δεξιότητα (πόσο μάλλον στο λογοτεχνικό κείμενο). 

Η μετάφραση είναι ένα αντικείμενο με πολλές ειδικεύσεις, που αναφέρονται σε διαφορετικά πεδία (ιατρικό, νομικό, οικονομικό, λογοτεχνικό κτλ). Ως διαδικασία είναι ιδιαιτέρως απαιτητική και πολύ πιο σύνθετη απ' ό,τι φαίνεται. Για να είναι το αποτέλεσμα ιδανικό, ο μεταφραστής πρέπει να διαθέτει κατάρτιση, εμπειρία  και εξειδίκευση.   

Πέρα όμως από μετάφραση, ένα κείμενο χρειάζεται επίσης και επιμέλεια. Μια επαγγελματική διόρθωση του μεταφρασμένου κειμένου, δηλαδή, που προϋποθέτει άριστη γνώση της γραμματικής της υπό μετάφρασης γλώσσας και ευλαβική προσήλωση σε κάθε μία λέξη και σε κάθε ένα σημείο στίξης του κειμένου.

Με σύμμαχο τη μετάφραση/επιμέλεια έξι βιβλίων καθώς και πληθώρας άρθρων, αλλά και με την προσεκτική επιλογή καταρτισμένων και native speaker συνεργατών, η keimenografisi.gr σάς εγγυάται άριστο αποτέλεσμα στη μετάφραση των εξής γλωσσών: Ελληνικά ↔ Αγγλικά ↔ Γερμανικά.