Μετάφραση διατροφολογικού βιβλίου

Toxic Fat: When Good Fat Turns Bad

Μετάφραση από αγγλικά στα ελληνικά. Επιμέλεια ελληνικής μετάφρασης.)